Komunikaty

Miło nam poinformować, że od poniedziałku 8 maja 2023 rozpoczynamy dystrybucję indywidualnych kodów dostępu do e-booków w Legimi:
1.    Jeśli studiujesz/pracujesz na Wydziale Polonistyki UJ, zapraszamy Cię do Wypożyczalni po odbiór kodu aktywacyjnego (Uwaga: nie ma możliwości przesłania kodu mailowo czy odebrania go dla innej osoby!);
2.    Wpisz kod na dedykowanej Bibliotece stronie w Legimi:  https://www.legimi.pl/bwp_uj/
3.    Postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie: załóż darmowe konto Legimi, pobierz bezpłatną aplikację dostępną na Android, iOS lub wybrane e-czytniki.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji najczęściej zadawanych pytań na stronie naszej Biblioteki w Legimi: https://www.legimi.pl/bwp_uj/
Zapraszamy i życzymy owocnej lektury!!!

Zasady korzystania z księgozbioru Biblioteki w Czytelni Wydziału Polonistyki UJ

Zasady korzystania z Czytelni Wydziału Polonistyki UJ

 
  1. W Czytelni może przebywać jednocześnie 5 Czytelników.
  2. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
  3. Czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki
  4. z zachowaniem bezpiecznych odległości między osobami w Czytelni.
  5. Po zajęciu miejsca w Czytelni proszę pozostać w maseczce lub przyłbicy.
  6. Zaleca się korzystanie z katalogu komputerowego. Swobodny dostęp do katalogu kartkowego i podręcznego księgozbioru jest możliwy tylko po dezynfekcji rąk i/lub założeniu jednorazowych rękawiczek.
  7. Wstrzymuje się możliwość pozostawiania w Czytelni teczek z materiałami dydaktycznymi dla studentów.
  8. Nie zaleca się udostępniania książek na zajęcia z podręcznego księgozbioru Czytelni. W wyjątkowych sytuacjach tylko prowadzący zajęcia może pobrać niezbędne materiały z zachowaniem rygorów sanitarnych.
  9. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej ww. zasady udostępniania księgozbioru mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronie Biblioteki i na tablicach ogłoszeń

DOSTĘP DO WIRTUALNEJ CZYTELNI IBUK LIBRA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ

Aktualne zasady dostępu do czytelni internetowej IBUK Libra 

Uprzejmie informujemy, że od września 2021 Biblioteka Jagiellońska zajmuje się udostępnianiem książek w ramach usługi IBUK Libra dla UJ. W związku z tym wszystkie publikacje, do których mieli Państwo dotychczas dostęp za pośrednictwem Biblioteki Wydziału Polonistyki (po aktywowaniu kodu PIN), są obecnie włączone w znacznie poszerzoną ofertę książek zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską dla całej uczelni. 

Serwis IBUK Libra dostępny jest z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. 

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej. W tym celu należy zalogować się za pomocą linku: http://hps.bj.uj.edu.pl/han/ibuk-libra/ jak do poczty uniwersyteckiej.

Publikacje, do których Biblioteka Jagiellońska wykupiła dostęp, znajdują się w zakładce: „Książki w moich bibliotekach”. 

Zachęcamy do korzystania!

KOMUNIKAT w sprawie możliwości korzystania z zasobów dostępnych on-line

Materiały szkoleniowe 2020 ALMA BWP UJ

Uprzejmie informujemy, że: 1. Biblioteka Jagiellońska ma bogate e-zasoby (zwłaszcza książki i czasopisma z zakresu literatury i języka) oraz ma wykupiony dostęp do kilkudziesięciu baz (szczegółowy wykaz i informacje są tutaj: https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione). 2. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają do nich dostęp również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie: https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła do poczty elektronicznej na głównym serwerze UJ. Po zalogowaniu czytelnik otrzymuje dostęp do e-zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, w tym: a) czasopism elektronicznych z pełnotekstowych baz sieciowych zakupionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prenumerowanych przez Bibliotekę Jagiellońską jako indywidualnych tytułów w wersji sieciowej; b) dużego wyboru czasopism elektronicznych oferowanych w wolnym dostępie; c) książek elektronicznych z kolekcji zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską d) wszystkich zakupionych baz (https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna) 3. Cennym źródłem e-zasobów są również repozytoria i Biblioteki Cyfrowe: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ m.in.: Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/ http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, POLONA,

 

Historia

Początki dzisiejszej Biblioteki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego sięgają końca XIX wieku. Trudno jednoznacznie podać datę jej założenia, ale z pewnością trzeba wiązać ją z otwarciem w 1887 roku Seminarium Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filozoficznym UJ. Inicjatorami powołania dwóch oddziałów Seminarium byli profesorowie Lucjan Malinowski (językoznawca) i Stanisław Tarnowski (literaturoznawca). Gromadzony wówczas księgozbiór obejmował niemal wyłącznie specjalistyczną literaturę językoznawczą, a szczególne zasługi dla rozbudowy tej kolekcji położył profesor Jan Łoś w latach 1902-1928.
Nowy rozdział w dziejach biblioteki otworzył Ignacy Chrzanowski, który w drugim dziesięcioleciu XX w. rozpoczął gruntowną reformę polonistyki krakowskiej, a biblioteką „zaopiekował się po ojcowsku". Dzięki osobistemu zaangażowaniu Ignacego Chrzanowskiego i Jana Łosia udało się nie tylko rozbudować księgozbiór biblioteki, ale też połączyć go w funkcjonalną całość z kolekcją książek Koła Slawistów (od 1914 Koła Polonistów) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie można również zapomnieć, że troska Profesorów o bibliotekę była częścią procesu odbudowy nauki i życia uniwersyteckiego w odrodzonej Polsce.
W dwudziestoleciu międzywojennym biblioteka rozrastała się przede wszystkim dzięki darom Profesorów. Chrzanowski otrzymywał ministerialne dotacje na zakup książek, ponadto wystarał się o etat asystenta z obowiązkiem pracy w bibliotece. W 1922 roku powstały, zachowane do dziś, najstarsze księgi inwentarzowe. W czasie drugiej wojny światowej udało się ocalić bezcenny księgozbiór, przechowany w Bibliotece Jagiellońskiej, niemniej część kolekcji (600–700 woluminów) przepadła w wojennej pożodze.
Druga połowa XX w. to w dziejach biblioteki okres kształtowania i rozwoju profesjonalnego warsztatu pracy zgodnie z wymogami współczesnego bibliotekarstwa. W związku z tym biblioteka stała się jednostką w pełni zorganizowaną, a jej struktura po dziś dzień opiera się na trzech elementach składowych: gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru.